MAANDAG 6 FEBRUARI

Op 6 februari organiseerden Zhimble en Industrielinqs bij iTanks in Rotterdam een Masters of Industry bijeenkomst met het thema: Continu verbeteren met of zonder eigenaarschap.

Twee ervaringsdeskundigen van Nederlandse productiebedrijven verzorgden een krachtige pitch en vertelden hoe zij leiderschap hebben ingezet bij verandertrajecten.

Thema
Het verschil tussen middelmatig en uitzonderlijk is Eigenaarschap
Veel industriële bedrijven zijn hun organisaties aan het verbeteren met programma’s als Total Productive Maintenance, Lean, Six Sigma en Operational Excellence. De reacties zijn positief, maar de ervaring leert dat om blijvend succesvol te zijn, de hele bezetting er een zeker niveau van eigenaarschap voor moet nemen, om de processen en methodieken met aandacht, toewijding en doorzettingsvermogen toe te passen.

En daar zit het dilemma. Dergelijke programma’s hebben sterk de smaak van ‘top-down’, ‘uitrollen’ en ‘opleggen’. Dat wekt over het algemeen weinig eigenaarschap op. Alleen, het niet invoeren van zo’n verbeterprogramma is ook geen optie, want het verbetertempo gaat niet vanzelf omhoog.

De Master of Industry ‘Continu verbeteren met of zonder eigenaarschap’ is voor leidinggevenden en programma managers uit de industrie die dat dilemma willen doorbreken. Die verbeterprogramma’s willen doen én eigenaarschap willen ontwikkelen.

Sprekers

  • Hero de Jager, Site Manager Aliancys Schoonebeek en Compiègne
  • Marc Steigenga, Managing Director Vicoma Engineering

Informatie
Datum: maandag 6 februari 2017
Tijdstip: 15.30 – 17.30 uur
Locatie: iTanks, Scheepsbouwweg 11, 3089 JW Rotterdam

MAANDAG 27 MAART

Op 27 maart organiseerden we bij iTanks in Rotterdam een Masters of Industry bijeenkomst met het thema: Cybersecurity in de industrie.

Thema
Cybersecurity is tegenwoordig een veel gehoorde term. Ook voor de procesindustrie liggen er grote uitdagingen bij de beveiliging van hun installaties. Want wat als kwaadwillende hackers met geautomatiseerde systemen in de chemie aan de haal gaan? Tegelijkertijd bieden concepten als Industry 4.0 en het Internet of Things steeds meer mogelijkheden om fabrieken nog verder te automatiseren en robotiseren. En dat vraagt alleen maar om nog meer beveiliging.

Tijdens Masters of Industry op 27 maart vertelden specialisten waaraan we dan moeten denken.

Spreker

  • Jelger Groenland, Capgemini

Geïnterviewden

  • Maarten van Dijk, DWG
  • Jeroen van Woerden (Kemira)

Informatie
Datum: maandag 27 maart 2017
Tijdstip: 15.30 – 17.30 uur
Locatie: iTanks, Scheepsbouwweg 11, 3089 JW Rotterdam

DONDERDAG 21 SEPTEMBER

Op 21 september organiseerden we bij Pathema in Tilburg een Masters of Industry bijeenkomst met het thema: Industriele koel- en ketelwaterbehandeling. 

Thema
Conditionering van koel- en ketelwater voorkomt problemen met scaling, fouling en corrosie. Tot nog toe worden hiervoor veel chemicaliën gebruikt. Min of meer toevallig stuitte Pathema op een manier om koelwater op mechanische wijze te conditioneren. Kleinere, zogenaamde comfortkoelingen, worden standaard al behandeld, maar bij grote koelsystemen in de petrochemie of de staalindustrie gebeurt dit nog niet. Toch kan ook voor dit soort systemen conditionering van het water voordelig zijn.

Tijdens deze Masters of Industry toonde Mark Boeren (directeur Pathema en Water Innovator of the Year 2017) hoe de Industrial Vortex Generator koelwater kan behandelen zonder inzet van chemicaliën. Nienke Koeman (onderzoeker bij KWR) gaf inzicht in de resultaten van het onderzoek dat zij deed naar de conditionering van koelwater bij open recirculerende systemen.

Sprekers

  • Mark Boeren, directeur Pathema
  • Nienke Koeman, onderzoeker bij KWR

Informatie
Datum: donderdag 21 september 2017
Tijdstip: 15.30 – 17.30 uur
Locatie: Pathema BV, Maidstone 28, 5026 SK, Tilburg

WOENSDAG 11 OKTOBER

Op 11 oktober organiseerde het Utilities platform tijdens Energie 2017 een Masters of Industry-bijeenkomst over de kansen van ultradiepe aardwarmte voor de industrie.

Thema
Potentieel zou dertig procent van de industriële warmtebehoefte kunnen worden afgedekt met warmte uit bronnen op vijf kilometer diepte of dieper. Hoewel in Nederland nog weinig ervaring is met ultradiepe geothermie, zijn er inmiddels succesvolle projecten uitgevoerd met diepe (tot vier kilometer) aardwarmte in de glastuinbouw en de gebouwde omgeving.

Onder de noemer “Industry meets science” spraken een wetenschapper en een ervaringsdeskundige over de vele facetten van deze veelbelovende duurzame technologie. Daarnaast was er voldoende ruimte om vragen en discussiepunten voor te leggen aan de experts.

De ervaringsdeskundige en aardwarmte-expert was Frank Schoof, voorzitter van stichting Platform Geothermie en onderzoek coördinator van de Kennisagenda Aardwarmte van het ministerie van EZ. Schoof was onder andere betrokken bij een van de eerste aardwarmteboringen in Nederland. Platform Geothermie focust zich op onafhankelijke voorlichting over alle aspecten van de geothermie.

De academische bijdrage kwam van Jan-Diederik van Wees, aardwetenschapper bij TNO en de Universiteit Utrecht. Van Wees onderzoekt hoe voorspellende modellen kunnen helpen in de opsporing van gunstige ondergrondse omstandigheden voor ultradiepe geothermie. Daarbij is niet alleen temperatuur, maar ook diepe doorlatendheid van belang om de warmte in de vorm van water naar boven te halen en weer te injecteren na afkoeling. De spanningstoestand en de daarvan afhankelijke vervorming van de aardkorst speelt hierin ook een grote rol. In de diepe ondergrond stroomt het grondwater namelijk makkelijker langs actieve breuken. Weten waar dergelijke breuken zitten geeft dus betere toegang tot de aardwarmte, en helpt ook bij het inschatten van risico’s voor seismische activiteit.

Sprekers

  • Frank Schoof, Stichting Platform Geothermie
  • Jan-Diederik van Wees, TNO en Universiteit Utrecht

Informatie
Datum: woensdag 11 oktober 2017
Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Vakbeurs Energie 2017, Brabanthallen, Diezekade 2, 5222 AK Den Bosch