achtergrond

Elektrificatie biedt kansen voor chemische industrie

Publicatie

9 jan 2016

Categorie

Petrochem

Soort

achtergrond

Tags

Bij elektrificatie wordt elektriciteit in een proces gebruikt als energiebron waarmee op termijn een forse CO2-reductie is te bereiken, zeker als er duurzame elektriciteit wordt gebruikt. Onder elektrificatie vallen meerdere technieken zoals onder ander power-to-heat, power-to-hydrogen, power-to-specialties en power-to-commodities.Nu al wordt met elektriciteit chloor, silicumcarbide, aluminium en zink geproduceerd. Voor gebruik in andere bulkprocessen wordt er wereldwijd veel onderzoek gedaan. Alhoewel het nog tientallen jaren zal duren verwachten veel bedrijven dat op termijn grote delen van de chemische industrie kunnen worden gevoed met elektriciteit.In veel processen is het nu al heel goed mogelijk om elektriciteit voor utilities te gebruiken, bijvoorbeeld door er warmte mee te maken. Lastig daarbij is wel dat de concurrentie met fossiele energie vooralsnog groot is. ‘Het geldt voor veel elektrificatie-opties dat de businesscase soms moeilijk rond te krijgen is op de korte termijn’, zegt Martijn de Graaff van VoltaChem (een initiatief van TNO, ECN en Topsector Chemie dat samen met de elektriciteitssector en chemische industrie kansen verkent en ontwikkelt op het gebied van elektrificatie). ‘Dit komt doordat olie en gas op dit moment goedkoop zijn en CO2-uitstoot nog niet serieus is beprijsd. Bedrijven blijven deze grondstoffen dan ook vaak gebruiken en daarnaast hebben ze veel kapitaal staan dat ze niet zomaar om gaan bouwen. Wanneer er een gelijk speelveld ontstaat met betrekking tot CO2-beprijzing en er goedkopere elektriciteit beschikbaar komt, wordt elektrificatie echter vanzelf interessant.’   AmmoniakNaast het gebruik van elektriciteit voor warmte is elektrochemie de belangrijkste optie. Er zijn twee manieren, een indirecte en een directe, waarop elektrochemie in een proces kan worden gebruikt. Deze kunnen bijvoorbeeld bij het produceren van ammoniak worden gebruikt. De Graaff: ‘Door stikstof uit de lucht te halen, waterstof uit methaan en die twee vervolgens te koppelen, krijg je ammoniak. Dit is het bekende Haber-Boschproces dat op grote schaal wordt gebruikt. Je kunt de waterstof echter ook elektrochemisch, namelijk via elektrolyse uit water maken. Dat noemen wij de indirecte elektrificatieroute. Bij een directe elektrificatieroute laat je stikstof direct met water reageren door middel van elektrochemie, daar komt dus geen waterstof meer aan te pas. Uiteindelijk kan dat veel efficiënter zijn,...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Masters of industry
  • Bladerbare versies van het blad Masters of industry
  • Projectendatabase
Aanmelden

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.